SEKITE MUS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE:
Valdyba

Asociacijos „JCI Šiauliai” įstatuose (4.1 p.) yra išskiriami tokie valdymo organai:
4.1.1. Visuotinis narių susirinkimas;
4.1.2. Valdyba – kolegialus valdymo organas;
4.1.3. Prezidentas – vienasmenis valdymo organas;

 

Visuotinį Asociacijos „JCI Šiauliai” narių susirinkimą šaukia valdyba ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
Visuotinio narių susirinkimo metu:
1.     Svarbai esant, priimama, keičiama, ir papildoma įstatų redakcija;
2.     Vienerių metų kadencijai renkamas prezidentas, vykdantysis viceprezidentas ir finansininkas,
kurie sudaro valdybą bei revizijos komisiją;
3.     Išklausomos ir tvirtinamos prezidento, valdybos narių ir finansininko veiklos ataskaitos;
4.     Priimami kiti visuotinio narių susirinkimo kompetencijos sprendimai;

 

Užsisakykite naujienas:

Parašykite atsiliepimą
Uždaryti